Thiết bị y tế hãng GMT

Kim sinh thiết bán tự động dùng 1 lần GT20

Kim sinh thiết bán tự động dùng 1 lần GT20

Liên hệ
Mã sản phẩm: Hãng sản xuất: GMT Bảo hành: Liên hệ
Kim sinh thiết tự động dùng 1 lần GT400

Kim sinh thiết tự động dùng 1 lần GT400

Liên hệ
Mã sản phẩm: GT400 Hãng sản xuất: GMT Bảo hành: Liên hệ